Yönetin Kurulu Başkanımız SN Yusuf ŞENEL’in KOSGEB röportajı.

“KOBİ’ydim Büyüdüm”

Sıfırdan Başladı, İşletmesini 9 Yılda KOBİ’likten, Büyük İşletme Statüsüne Taşıdı

Otuz yaşında, yenilenebilir enerji sektöründe kurduğu işletmeye 9 yıl içerisinde “Büyük İşletme” statüsü kazandıran, Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, genç girişimci Yusuf Şenel ile bir söyleşi yaptık.

Şenel, başarısını KOSGEB Dergisi ekibi ile paylaşarak, KOBİ’lere tavsiyelerde bulundu.

Naturel Enerji’nin kuruluşundan başlayıp, bugünkü yapısına kadar gelen sürecini kısaca anlatabilir misiniz?

Naturel Enerji şirketini 2009 yılında kurduk. Ana iştigal konumuz yenilenebilir enerji sistemleridir.

Şirketi ilk kurduğumuzda enerji konuları üzerine danışmanlık yapıyorduk. Belli bir süre danışmanlık yaparak devamlılığımızı sürdürdük. Daha sonra proje geliştirmeye başladık, Lisans başvuruları ile birlikte rüzgar ve güneş ölçümleri yapmaya başladık. 2009 yılından itibaren her geçen gün şirketimiz büyüme ivmesi yakaladı. Bir önceki yıla göre daha fazla ciro yaptık ve daha fazla gelir beyanımız oldu. İlerleyen dönemde enerji sektöründe müteahhitlik hizmeti vermeye başladık. Güneş enerji santrallerinin kurulum işlerini üstlendik, anahtar teslim santraller kurmaya başladık. 2013 yılında ülkemize daha fazla katma değer nasıl sağlarız düşüncesi ile tekstil sektörüne girdik. Osmaniye’de bir iplik fabrikası satın aldık, burada pamuk ipliği üretiyoruz ve ürettiğimiz ürünleri hem ihraç ediyoruz hem de iç piyasaya satıyoruz. Aynı zamanda 400 kişilik bir istihdam sağlıyoruz burada. Enerji sektörü ve diğer sektörlerdeki işletmelerimizde de 100 civarı istihdamımız mevcut. Toplamda 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hızlı bir şekilde büyürken yatırımlarımız sürekli devam ediyor, Güneş enerji sistemleri üzerine kendi santrallerimizi kurduk. Şu Anda Ankara’da Akyurt, Çubuk, Kızılcahamam ve Kahramankazan’da enerji santrallerimiz bulunuyor. Bu arada farklı sektörlere de girdik. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir şirketimiz var. Savunma sanayiinde Ar-Ge çalışmalarımız bulunuyor. Ar-Ge’sini tamamladığımız birçok ürünümüz var. 2019 yılının ikinici veya üçüncü çeyreğinde Naturel Enerji olarak halka arz olmayı planlamaktayız. Bununla ilgili ön çalışmalarımızı tamamladık ve önümüzdeki günlerde SPK’ya başvurumuzu yapacağız. TOBB tarafından 2015 – 2017 yıllarında en hızlı büyüyen şirketler ödüllendirilecek, Naturel Enerji olarak ilk 10’a girmeyi bekliyoruz.

Enerji sektörüne girişiniz nasıl oldu? Neden enerji sektörü?

Aslında benim mesleğim tekstil. Hem lisede hem de üniversitede tekstil üzerine eğitim gördüm. Fakat tekstil sektörüne 2013 yılında girdim. Enerji sektöründe, özellikle rüzgar tribünleri ve rüzgar enerjisi üzerine çok merakım vardı. Bu alanda ciddi derecede araştırmalar yaptım. Yaklaşık üç yıl sadece sektörü araştırdım. 2006 yılından 2009 yılına kadar hep sektörle iç içeydim. 2009 yılında şirketimi kurarak sektöre girmiş oldum.

Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için yenilenebilir enerji santrallerinin önemini fark etmiştim,  ülke olarak fosil yakıtları tüketmekten vazgeçip, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmediğimiz sürece karanlık bir dünyanın bizi beklediğini gördüm. Böylece, enerji seçenekleri arasında kirlilik yaratmayan ve çevreye etkisi asgari düzeyde olan yenilenebilir enerji sektörüne girmeye karar verdim.

Enerji sektöründe gelecekteki çalışma planlarınız ne şekilde?

Enerji sektöründeki çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda yurt dışı çalışmalarına hız vermek, güneş ve rüzgar enerjisi üzerine müteahhitlik işlerine girmek istiyoruz. Bu sektörde yurt dışı pazarına girdiğimiz takdirde ciddi derecede ülkemize döviz girdisi sağlayacağımıza inanıyoruz. Şu anda İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Yunanistan gibi ülkelerde etüt çalışmalarımız hızla devam ediyor.

İşletme olarak çok kısa zamanda iyi bir büyüme gerçekleştirmişsiniz. Dokuz yıl içerisinde sırası ile mikro işletme statüsünden küçük işletmeye, küçük işletmeden orta işletmeye, orta işletmeden de büyük işletme statüsüne geçerek KOBİ’lik vasfından çıkmışsınız. Böyle bir başarı gerçekleşmesi gösteren işletme sahibi olarak KOBİ’lere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

Kendi şirketim ve hayata bakış açımdan örnekler vererek birkaç tavsiyede bulunabilirim. Sektörde ve pazarda kendilerini ispatlamak isteyenler kesinlikle şu maddeleri göz önünde bulundurmalıdır diye düşünüyorum:

 • Dürüstlük ilkesine bağlı çalışmak
 • Birinci sınıf, müşteri memnuniyetini sağlayacak ve arkasında durabileceğiniz ürünleri kullanmak.(Şirketimiz kurmuş olduğu bütün santrallerde A sınıfı ürünler kullandı ve birçok rakibimize göre bu bizim maliyetlerimizi yukarı taşıdı ama orta vadede kazanan biz olduk.)
 • İşinizde başaracağınıza inanarak çalışmak ve fedakarlık yapmak. (Günde 14 saat 15 saat çalıştığım çok oldu. Patron oldunuz diye işlerin takibini bırakamazsınız.)
 • Kurumsal bir şekilde adım atmak ve çalışmak. (İşletmeler bir aile şirketi bile olsalar bir kurumsallık çerçevesinde işlerini sürdürmelidir. Kurumsallığı ilke edinmeyen işletmelerin başarıya ulaşması çok zor.)
 • Markalaşmak çok önemli. (Markanın bilinirliği ve iyi yönleri ile bilinirliği size değer katacaktır.)
 • Sürekli empati yapmalısınız. (Her zaman kendinizi masanın müşteri tarafına koyarak da düşünmelisiniz.)
 • Belirli bir seviyeye gelinceye kadar tek bir sektörde faaliyet göstermek ve o sektörde uzmanlaşmak.

İlk işletmenizin kuruluş aşamasındaki ekonomik gücünüz nasıldı?

Ben tamamen sıfırdan girdim diyebilirim. 2009 yılında 4 bin lira borç para bularak kurdum şirketi. Hep başaracağıma inandım, müşterilerimize karşı hep dürüst oldum. Bir de nasip olması lazım tabi ki, Allah bize hiç tahmin etmediğimiz bir büyümeyi nasip etti.

Bu başarılı yolda KOSGEB’in size bir katkısı oldu mu?

Şirketimizin bilinirliğinin artmasında KOSGEB bize çok büyük bir fayda sağladı. KOSGEB’in fuar desteklerinden faydalanmıştık. Genel Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman Desteği’nden faydalanarak personel istihdam etmiştik. En çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda KOSGEB hep yanımızdaydı. Bundan sonrada KOSGEB ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Dokuz yıl gibi kısa bir zamanda sıfırdan başlayıp, işletmesini KOBİ’lik vasfından çıkartıp, Büyük İşletme vasfını kazandıran Naturel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel’in KOBİ’lere tavsiyeleri;

KOBİ’lere tavsiyeler;

 • Dürüstlük ilkesine bağlı olarak çalışın.
 • Üretimlerinizde birinci sınıf, müşteri memnuniyetini sağlayacak ve arkasında durabileceğiniz ürünleri kullanın.
 • Başarıya inanın, inanarak çalışı ve fedakarlık yapın.
 • Kurumsallaşarak yol alın.
 • Markanızı oluşturun ve hafızalarda iyi yönleri ile bilinirliğini arttırın.
 • Kendinizi sürekli müşterinin yerine koyarak düşünün.
 • Tek bir sektörde uzmanlaşın. Uzmanlaşmadan başka sektörlere girmeyin.

En çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda KOSGEB hep yanımızdaydı.

KOBİ’lere tavsiyeleriniz ve bize ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederiz Yusuf Bey.

Ben teşekkür ederim.

Yusuf ŞENEL (YKB)